درباره شرکت

ما که هستیم؟

حرکت یک فرایند یک یا چند نفر است که یک خانه را ترک می کنند و در یک محل دیگر قرار می گیرند. یک حرکت می تواند به یک مکان نزدیک در همان محله، یک محل بسیار دورتر در یک شهر دیگر یا گاهی اوقات یک کشور دیگر باشد. این معمولا شامل بسته بندی همه وسایل، انتقال به خانه های جدید و باز کردن و همچنین انجام وظایف اداری یا بوروکراتیک مانند تغییر اطلاعات ثبت، تغییر بیمه، خدمات و غیره می باشد.
  • اثاث کشی مسکونی
  • نقل مکان کارکنان
  • نقل مکان ادارات دولتی
  • حمل بارهای خاص و سنگین
  • حمل اقلام شکننده
  • حمل نظامی
p5
p5

25+
سال تجربه مداوم

همکاران و مشتریان ما

p2
p2

توانایی های ما

چرا انتخاب ما ؟

این معمولا شامل بسته بندی همه وسایل، انتقال به خانه های جدید و باز کردن و همچنین وظایف اداری یا بوروکراتیک است.
92

خدمات بسته بندی

96

خدمات اثاث کشی

87

انبار و نگه داری

90

رضایت مشتریان